Władze

Zarząd:  

Prezes – Marian Banacki,
Z-ca : Andrzej Różański,
Sekretarz:  Mirosław Basiukiewicz,
Skarbnik: Grażyna Galińska,

Członkowie:

Jerzy Lis,
Tomasz Niżniowski,
Leonard Wieczorek

Komisja Rewizyjna:

Grażyna Czubala,
Jan Kazimierczyk,
Dariusz Szczepiński

Komisja Etyki Zawodowej:

Małgorzata Majewska,
Joanna Antolak,
Władysław Wojtkiewicz

© JARKOM 2018