Notatka ze spotkania z kandydatami na Posłów do Sejmu RP, które odbyło się w dniu 08.10.2019r.

Komunikat po spotkaniu z kandydatami