Nasze cele

Celem STOWARZYSZENIA jest:

 1. dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji swoich członków
 2. tworzenie jednolitych reguł postępowania zarządców poprzez ustalanie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej
 3. kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na jak najlepszą społeczną opinię o tym zawodzie
 4. inicjowanie działań w zakresie wzajemnej wymiany doświadczeń, praktyk i opinii związanych z wykonywaniem zawodu (lub pełnieniem funkcji) Zarządcy nieruchomości
 5. uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na zarządzenie i administrowanie nieruchomościami
 6. ochrona interesów całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi innych przedstawicieli zawodów zajmujących się nieruchomościami
 7. inicjowanie działań zmierzających do zacieśnienia współpracy pomiędzy Spółdzielniami Mieszkaniowymi, zwłaszcza w zakresie właściwego zarządzania zasobami mieszkaniowymi i ochrony interesów ich członków
 8. nawiązywanie współpracy z organami administracji rządowej oraz samorządami lokalnymi i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów STOWARZYSZENIA
 9. Reprezentowanie interesów członków spółdzielni mieszkaniowych wobec władz państwowych, organów samorządowych oraz instytucji państwowych i społecznych
 10. inicjowanie i rozwijanie różnych form współpracy i wzajemnej pomocy
 11. rozwój i doskonalenie spółdzielczych form organizacyjnych
 12. kształtowanie świadomości społecznej w zakresie właściwego zarządzania nieruchomościami, a zwłaszcza spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi.
© JARKOM 2018