Kontakt

POMORSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

REGON: 192742787
KRS: 0000078141

ul. Kartuska 149
80-138 Gdańsk

tel. 58 302 96 19
e-mail: info@pomorscy-zarzadcy.pl

© JARKOM 2018