INFORMACJE O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Informacja o spółdzielniach mieszkaniowych    

Notatka ze spotkania z kandydatami na Posłów do Sejmu RP, które odbyło się w dniu 08.10.2019r.

Komunikat po spotkaniu z kandydatami

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I SPRAWOZDANIE FINANSOWE PSZN SM ZA 2018 ROK

sprawozdanie Zarządu za 2018 rok   sprawozdanie finansowe za 2018 rok

KONFERENCJA „SYTUACJA PRAWNA ROZLICZANIA KOSZTÓW CO I CWU w świetle ustawy o efektywności energetycznej oraz nowelizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej”

konferencja-program formularz zgłoszeniowy

Wystąpienie w sejmie w dniu 05.03.2013

WYSTĄPIENIE PREZESA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POŁUDNIE” PANA SYLWESTRA WYSOCKIEGO NA KONFERENCJI W SPRAWIE PROJEKTÓW USTAW SPÓŁDZIELCZYCH W DNIU 05.03.2013 ROKU W WARSZAWIE W SEJMIE 1/ Od ponad 10 lat obserwujemy mnożące się inicjatywy legislacyjne dotyczące spółdzielni mieszkaniowych. Ale nie są to inicjatywy spółdzielców. To inicjatywy polityków ,partii politycznych, klubów i grup politycznych . 2/ Jeden cel […]

LIST OTWARTY w sprawie opłat za śmieci

L I S T O T W A R T Y gdańskich spółdzielni mieszkaniowych w sprawie wysokości opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych od gospodarstw domowych w Gdańsku. Pod koniec lutego b. roku Rada Miasta Gdańska zamierza przyjąć uchwałę w sprawie wyboru metody naliczania opłat za śmieci oraz jej wysokości. Projekt uchwały ustala wysokość […]

Stanowisko w sprawie opłat za śmieci

Stanowisko Zespołu Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych Na podstawie informacji napływających ze spółdzielni mieszkaniowych oraz w oparciu o własne analizy Zespół Gdańskich Spółdzielni Mieszkaniowych wyraża sprzeciw zarówno w odniesieniu do przyjętej dla Gdańska podstawy naliczeń opłat, jak i wysokości (kalkulacji) kosztów. Przyjęta podstawa do naliczenia opłat jako powierzchnia lokalu mieszkalnego budzi największe kontrowersje, wręcz […]

© JARKOM 2018